हाम्रो विकास हाम्रो बैंक

Introduction

मुल उद्धेश्य (Purpose)

नागरिकको सहज पहुंच भएकोे वित्तिय सेवा मार्फत शेयरधनी लगायत समस्त नागरिकको जीवनमा सार्थक एवम् साश्वत समृद्धि ।

 

दुरदृष्‍टि (Vision)

राष्ट्रिय स्तरमा विस्तारीत, नागरिक र समाजको वृहत्तर हित केन्द्रित गुणस्तरीय, आधुनिक एवं सहज बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने ।

 

ध्येय (Mission)

संस्थागत साशनको सशक्त अभ्यास गर्दै संस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा अविचलित, सक्षम, गतिशील र सशक्त जनशक्ति तथा आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम परिचालन मार्फत विद्यमान र विस्तारित आफ्नो कार्यक्षेत्रमा छरिएर रहेको आर्थिक श्रोत तथा साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ एकत्रित, कृयाशील र गतिशील बनाउंदै सेवाग्राही नागरिक, शेयरधनी, कर्मचारी, समुदाय तथा सरकार लगायतका सरोकारवालाहरुलाई यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्ने ।