हाम्रो विकास हाम्रो बैंक

Interest Rates

पौष मसान्तको ब्याजदर अन्तर ६.१८ %

हाम्रो विकास बैंकको मिती २०७५ माघ १५ गते मंगलबारदेखि लागू हुने ब्याजदरहरु निम्नानुसार रहेकोे छ :

निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरहरु:

क्र.सं

बचत खाताको प्रकार

न्यूनतम मौज्दात

ब्याजदर (बार्षिक)

साधारण बचत

रु १,०००

८.०० प्रतीशत

हाम्रो सुपर बचत खाता

रु २५,०००

८.५० प्रतीशत

नारी बचत खाता

रु ५००

८.२५ प्रतीशत

रेमिटयान्स बचत खाता

रु १,०००

८.०० प्रतीशत

शिक्षक बचत खाता

शुन्य

८.०० प्रतीशत

बाल बचत खाता

रु ५

८.०० प्रतीशत

ज्येष्ठ नागरिक सम्मान खाता

रु १,०००

८.२५ प्रतीशत

ग्रामिण बचत खाता

रु १०

८.०० प्रतीशत

हाम्रो बचत खाता

रु ५,०००

८.२५ प्रतीशत

१०

कर्मचारी बचत खाता

रु १,०००

८.०० प्रतीशत

११

लगानीकर्ता बचत खाता

रु ५००

८.०० प्रतीशत

१२

हाम्रो आइपिओ बचत खाता

शुन्य

८.०० प्रतीशत

१३

भुकम्प पिडित बचत खाता

शुन्य

८.०० प्रतीशत

१४

स्टाफ वचत खाता

शुन्य

८.०० प्रतीशत

१५ 

सामाजिक सुरक्षा खाता 

शुन्य

८.०० प्रतीशत

१६ 

कल खाता 

मौज्दात अनुसार

८.०० प्रतीशत सम्म

 

१७ 

रिकरिङ खाता (Recurring Account):

क) १ वर्षे

रु ३,०००

८.५० प्रतीशत

ख) २ वर्षे

रु ३,०००

८.७५ प्रतीशत

ग) ३ वर्षे

रु ३,०००

९.०० प्रतीशत

घ) ४ वर्षे

रु ३,०००

९.२५ प्रतीशत

ङ) ५ वर्षे

रु ३,०००

९.५० प्रतीशत

 

१८

मुद्दती निक्षेप खाताहरु

३० दिने

८.२५ प्रतीशत

६० दिने

८.५० प्रतीशत

९० दिने

११.०० प्रतीशत

१२० दिने

११.०० प्रतीशत

१५० दिने

११.२५ प्रतीशत

६ महिना

११.५० प्रतीशत

१ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म

१२.०० प्रतीशत

२ वर्ष भन्दा माथि ५ वर्ष सम्म

११.०० प्रतीशत

५ वर्ष भन्दा माथि

आपसि समझदारीमा

 

कर्जा तथा लगानीमा

ब्याजदर (बार्षिक)

२०७५ पौष महिनाको आधार दर

१२.६८ प्रतीशत

क्र.सं.

कर्जा योजना

प्राईम ग्राहकको लागि

अन्य ग्राहकको लागि

चालु पूँजी कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

हायर पर्चेज कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

हायर पर्चेज कर्जा (रातो नम्बर प्लेट)

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

आबधिक कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

अटो लोन कर्जा (सवारी कर्जा)

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

घर कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

शैक्षिक कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

धितो (ब्यक्तिगत) कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

अधिबिकर्षण कर्जा (ओ डी)

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

ब्यवसाय कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१०

साना तथा मझौला ब्यवसाय कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

११

कृषि कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१२

बिपन्न बर्ग कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१३

आयोजना कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१४

शेयर धितो कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

  १५

बैदेशिक रोजगार कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१६

प्रोफेशनल कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१७

ठेक्का सञ्चालन कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१८

सुन कर्जा

आधार दर + २ प्रतीशत सम्म

आधार दर + ४ प्रतीशत सम्म

१९

मुद्दती निक्षेप धितो कर्जा (आफ्नो मुद्दती रसिदमा)

मुद्दती रसिदमा भएको व्याजदर + २ % वा आधार दर मध्ये जुन बढि हुन्छ ।

 

२०

सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा बचत पत्र

बचतपत्र वा ऋणपत्रमा भएको  कुपन दर + ३ % वा आधार दर मध्ये जुन बढि हुन्छ ।